Polityka prywatności

Klauzula informacyjna. Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania podane zostały poniżej. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Smoszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BATTU BALLET Jakub Smoszyński, ul. Czarnomorska 17/331, 02-758 Warszawa, NIP: 5212823022, e-mail: sklep@battuballet.pl, tel. 604-151-115 w celu wysyłania informacji handlowej  za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Pana/ Pani zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celu realizacji internetowej sprzedaży produktów, obsługi posprzedażowej oraz sprawnego działania procesu reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Pana/ Pani uwag na ich temat, Pana/ Pani zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu oferowania Panu/ Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres obsługi posprzedażowej (np. w celu rozpatrywania reklamacji); do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z nabyciem produktu; przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do czasu aż Pan/Pani: zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy te dane na podstawie udzielonej zgody, sami ustalimy że dane się zdezaktualizowały. Prawo dostępu do danych osobowych: Przysługują Pani/ Panu następujące prawa: 1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych - jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pan/ Pani zażądać abyśmy je usunęli; 4) ograniczenia przetwarzania danych - może Pan/ Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/ Panią działań, jeżeli Pana/ Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/ Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/ Pani żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych; 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - sprzeciw „marketingowy”. Ma Pan/ Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu; 6) prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/ Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinien Pan/ Pani wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pana/ Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/ Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/ Pani danych są nadrzędne wobec Pana/ Pani praw lub też że Pana/ Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 7) prawo do przenoszenia danych – ma Pan/ Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pana/ Pani zgody. Może Pan/ Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pan/ Pani, że przetwarzamy Pana/ Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/ Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 9) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili ma Pan/ Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/ Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe prawo dotyczy przede wszystkim zgody na otrzymywanie newsletter. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie wysyłając wiadomość email z informacją o rezygnacji lub podając adres email w odpowiednim polu na stronie WYPISANIE Z NEWSLETTERA. W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres e-mail: sklep@battuballet.pl lub tel. 604-151-115 . Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/ Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/ Panią zidentyfikować. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazane naszym podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, agencje marketingowe, firmy kurierskie. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Sklep jest w trybie podglądu Zakupy Pomoc M

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl